کاهش رکود بازار مسکن در سال جاری

کاهش رکود بازار مسکن در سال جاری 

به گزارش نشریه بازار ساختمان  به نقل از اقتصاد آنلاین ، محمد گلاب کش، افزود: برآوردها نشان می دهد که بازار مسکن درسال جاری به خصوص درشش ماهه دوم سال، در مقایسه با سال گذشته با بهبود نسبی همراه باشد، اگرچه همچنان بواسطه تحولات ارزی و تحریم های بین المللی، غیرقابل پیش بینی باقی خواهد ماند.

وی، با بیان اینکه، بررسی ها نشان می دهد، تورم بازار مسکن در سال جاری از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت، اضافه کرد: بر این اساس، نقش اقتصادی بخش مسکن در اقتصاد کلان کشور در سال ۹۹ با کمی بهبود در نیمه دوم این سال، همانند سال گذشته خواهد بود.

گلاب کش، با تاکید بر اینکه گزارش ها حاکی از این است که بازار مسکن در سال ۱۳۹۹همچون سال گذشته درگیر رکود تورمی خواهد بود، تصریح کرد: به رغم اینکه اقتصاد بورس در سال های اخیر با رشد چشم گیری درراستای جذب سرمایه گذار مواجه بوده است و به نوعی جایگزین اقتصاد بخش مسکن در این زمینه، شده است اما در سال جاری همچنان بازار مسکن بستر امنی جهت سرمایه گذاری خواهد بود.

وی ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد بخش مسکن را پایین توصیف کرد و گفت: گزارش های اقتصادی نشان می دهد، امروزه سرمایه گذاران با وضعیت “عدم اطمینان” جهت سرمایه گذاری مواجه هستند و در این شرایط بازار مسکن توانسته فضای امنی را جهت جذب سرمایه گذاران به خصوص سرمایه های سرگردان فراهم آورد. این وضعیت در سال جاری نیر تداوم و ریسک سرمایه گذاری پایینی خواهد داشت.

گلاب کش، افزود: براین اساس به نظر می رسد در سال جاری بخشی از نقدینگی بازار بورس، ارز و طلا، بواسطه جهش قیمت در این بازارها و به تبع آن ریسک جهت سرمایه گذاری، به بازار مسکن تزریق خواهد شد و پیش بینی ها حاکی از آن است که معاملات مسکن در شش ماهه دوم سال جاری رشد داشته باشد.