میلگرد و آهن مسکن۹۹ را گران می‌کند

میلگرد و آهن مسکن۹۹ را گران می‌کند

شواهد موجود از افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال ۹۹ حکایت دارد. البته امکان کنترل شرایط موجود وجود دارد. با توجه به آنکه عمده تولیدات سیمان و میلگرد

دولتی است، دولت می‌تواند با حضور در این بازار از افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی جلوگیری کند.

تاثیر مستقیم و  غیرمستقیم افزایش قیمت میلگرد بر همه صنایع ساختمان سازی

شوهانی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در دوره‌های مختلف افزود: اولین جهش قیمت مسکن مربوط به افزایش سه برابری قیمت دلار بود بعد از آن نیز قیمت

نهاده‌های ساختمانی به شکل عجیب و غریبی در زمستان امسال (۹۸) افزایش یافت. علاوه بر تاثیر مستقیم این افزایش در مسکن، افزایش قیمت در  برخی نهاده‌ها

از جمله میلگرد، بر همه صنایع پایین دستی ساختمانی همچون درب، پنجره، تجهیزات، اقلام الکتریکی، تجهیزات نما به شکل غیرمستقیم نیز تاثیرگذاشت.

یک واحد آپارتمان ۱۵۰متری، یک میلیارد تومان آب می خورد

وی در ادامه در ارتباط با تاثیر پیامدهای افزایش قیمت مصالح ساختمانی  افزود:  باید توجه داشت که هر گونه افزایش قیمت در مصالح بر روی ارزش ملک نیز اثر

مستقیم می‌گذارد و افزایش قیمت ملک و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مسکن را نیز در بردارد.

این انبوه ساز ایلامی گفت: افزایش قیمت مسکن در ایلام نه به شدت تهران، اما به نسبت قبل افزایش بسیاری داشته است، یک واحد آپارتمان ۱۵۰ متری در مناطق

خوب ایلام، امروز یک میلیارد تومان قیمت گذاشته شده است. هرچه از مرکز ایلام به شهرهای اطرف دورمی‌شویم این افزایش کمتر است.