تاخت و تاز گرانی مسکن در شرق تهران

تاخت و تاز گرانی مسکن در شرق تهران 

یکی از مشاوران املاک منطقه پیروزی در خصوص حجم خرید و فروش در بازار گفت:” میزان خرید و فروش در این منطقه افزایش یافته اما به دلیل پایین بودن حجم

ساخت و ساز قیمت‌ها با افزایش قابل توجهی روبرو هستند.”

وی در خصوص وضعیت قیمت مسکن در این مناطق گفت:” قیمت مسکن برای واحد های متراژ پایین از متری ۱۰ میلیون تومان شروع می شود و تا ۱۲ میلیون تومان

افزایش می یابد ، به این ترتیب در همین مدت کوتاه قیمت‌ها افزایشی برابر با یک تا دو میلیون تومان در هر متر مربع را تجربه کرده‌اند.”

خریداران چه کسانی هستند؟ 

فعالان بازار پر پاسخ به این سئوال که خریداران کنونی مسکن عمدتا سرمایه‌گذاری هستند یا خریداران واقعی؟ گفت: به نظر می‌رسد فعلا عمده خریداران

واقعی هستند و مسکن را برای نیاز واقعی خود خریداری می‌کنند چرا که می‌ترسند قیمت‌ها روندی افزایشی را طی کند در نتیجه به سرعت تقاضای بالقوه خود را بالفعل کنند.

یکی از مشاوران املاک مناطق جنوبی شهر تهران در خصوص حجم خرید و فروش در این منطقه گفت:” حجم خرید و فروش در این مناطق طی چند ماه اخیر رو به بهبود است

و با نزدیک شدن به اواخر سال ۹۸ خرید و فروش افزایش پیدا می کند