پوشش های تمدن

پوشش متحرک یک نوع سازه پیش ساخته محسوب می شود که اسکلت اصلی از المینیوم تشکیل شده

شماره های تماس :

 

تماس با مدیریت : ۰۹۱۲۰۴۶۳۰۰۱

 

تماس با مدیر فروش : ۰۹۰۲۳۴۱۲۱۳۲

 

تماس با کارشناسان فروش : ۰۲۱۹۱۰۱۲۱۳۴