نمایشگاه معماری ایران ۱۱الی۱۴دی ماه۱۳۹۸ برج میلاد تهران

نماشگاه معماری ایران (۱۴دی برج میلاد تهران) پخش رایگان ماهنامه بازار ساختمان در غرفه اختصاصی خود میان معمارهای و سازندگان