نمایشگاه صنعت ساخت تهران هتل المپیک ۸تا۱۰دیماه

نمایشگاه صنعت ساخت تهران هتل المپیک ۸تا۱۰دیماه توزیع رایگان ماهنامه میان بازدیدکنندگان سازندگان پروژه های لوکس، سازندگان برتر با نمایشگاه جانبی برترین برنده ای صنعت ساختمان کشور