دهمین نمایشگاه و همایش سازه و فولاد تهران ۱۹ الی ۲۱ آذر هتل المپیک

دهمین نمایشگاه و همایش سازه و فولاد تهران ۱۹ الی ۲۱ آذر هتل المپیک با پخش رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات با غرفه اختصاصی میان پیمانکاران ساختمانی.

نمایشگاه های ساختمانی