پوشش هزینه خرید با وام مسکن؟

 پوشش هزینه خرید با وام مسکن؟

در حالی بانک مرکزی متوسط قیمت یک مترمریع مسکن را ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اعلام کرده که وام بانک مسکن حدود ۸.۸ درصد یک آپارتمان ۱۰۰ متری را پوشش می‌دهد. به گزارش تسنیم، وام‌هایی که در بازار مسکن توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می‌شود تناسبی با قیمت‌های کنونی ندارد. این بانک هم‌اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس‌انداز یکم.

در نوع اول بنا بر اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات قابل اعطا از محل اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مسکن برای املاک تا ۲۰سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایان کار ساختمانی) در تهران ۶۰ میلیون تومان مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان و برای املاک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال در هر ۳ منطقه ۳۵ میلیون تومان است. در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج‌ها ۱۶۰ میلیون تومان برای تهران و پس از یک سال سپرده‌گذاری است. بر این اساس، یک فرد باید برای خرید واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با توجه به جدیدترین متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتساب وام جعاله (در صورت پرداخت از سوی بانک) و البته هزینه خرید این اوراق (با قیمت حدود ۴۰ هزار تومانی) حدود ۸٫۸ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. با وام صندوق پس‌انداز یکم نیز یک زوج جوان می‌توانند ۱۲٫۸ درصد یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری را خریداری کنند.

 واحدهای پرطرفدار در آبان ماه؟

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنا هر واحد مسکونی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم یکسان ۱۴٫۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۴۰ تا ۵۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۱٫۶ و ۱۱٫۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۶٫۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین در آبان ماه سال ۱۳۹۸، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۴٫۹ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان و ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۲٫۱ و ۱۰٫۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۳٫۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.