نمایشگاه تخصصی ساختمان قم۵الی۸آذر۱۳۹۸

نمایشگاه تخصصی ساختمان قم۵الی۸آذر۱۳۹۸ با حضور و پخش رایگان ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در غرفه اختصاصی

این نمایشگاه در زمینه مصالح ساختمانی، فعالیت‌های نوین صنعت ساختمان و همچنین تأسیسات در ۸۰ غرفه و فضایی به مساحت سه هزار متر مربع برگزارگردید.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در این نمایشگاه غرفه ای داشته و مهندسان این سازمان در رشته های مختلف در طول زمان برگزاری نمایشگاه

به سوالات مراجعین و همچنین مهندسان پاسخ داده و مشاوره های لازم به آنان در زمینه مباحث مختلف ساخت و ساز ارائه می کردند