نمایشگاه صنعت تهران، نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، و ایمنی ساختمان آتش نشانی ۱۸الی۲۱مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت تهران، نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، نمایشگاه بین المللی ایمنی ساختمان آتش نشانی ۱۸الی۲۱مهر ۱۳۹۸

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۵_۰۱-۰۹-۲۵