ششمین گردهمایی سازندگان و معماران ۷و۸مهرماه۱۳۹۸ در سالن اجلاس سران ولنجک

ششمین گردهمایی سازندگان و معماران ۷و۸مهرماه۱۳۹۸ در سالن اجلاس سران ولنجک 

ششمین گردهمایی سازندگان و معماران به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات

این کنگره ۷و۸مهرماه۱۳۹۸ در سالن اجلاس سران ولنجک تهران با حضور سازندگان برتر صنعت ساختمان برگزار شد

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۱_۲۲-۵۱-۳۶ photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۱_۲۲-۵۱-۴۱ photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۱_۲۲-۵۲-۵۱ photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۱_۲۲-۵۲-۵۶ photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۱_۲۳-۱۱-۳۵ photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۲_۰۱-۵۰-۱۵