کاهش معاملات”آیا کاهش بهای مسکن درتهران ادامه خواهد یافت؟”

آیا کاهش بهای مسکن درتهران ادامه خواهد یافت؟

کاهش معاملات

در همین ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲٫۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵٫۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

۵ ساله‌های بازار

بر اساس آماری که بانک مرکزی از معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه ارائه کرده است ساختمان‌های تا ۵ سال ساخت ۴۰٫۸ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال تعداد فروش آپارتمان‌های تا ۵ سال ساخت نسبت به شهریور سال گذشته ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد اما در عوض واحدهای ۶ تا ۱۵ سال آمار فروش بیشتری نسبت به شهریور سال گذشته دارند.

منطقه ۵ پیشرو

از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، در شهریورماه منطقه ۵ با ۱۵٫۴ درصد کل معاملات رکوردار بیشترین فروش واحد مسکونی است. مناطق ۲ و ۱۰ در رتبه‌های بعدی بیشترین تعداد معاملات قرار دارند. در واقع ۱۰ منطقه ۵، ۲، ۱۰، ۴، ۷، ۱۴، ۸، ۱، ۱۱ و ۳، ۷۲٫۲ درصد کل معاملات مسکن پایتخت را در اختیار دارند.

یک و ۱۹ رکورددار

در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران قیمت معامله یک متر آپارتمان در منطقه یک معادل ۲۵ میلیون تومان و همین متراژ آپارتمان در منطقه ۱۹ معادل ۵٫۶ میلیون تومان است که به این ترتیب گران‌ترین و ارزانترین مناطق شهر تهران در معاملات مسکن به منطقه یک و ۱۹ تعلق می‌گیرد.

پر طرفدارها

آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد واحدهای با قیمت ۷٫۵ تا ۹ میلیون تومان برای هر متر مربع ۱۱٫۸ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۶٫۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کم‌تر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران(۱۲٫۶ میلیون تومان) معامله شده‌اند.

کوچک‌های بازار

همچنین واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متر معادل ۱۵٫۷ درصد سهم درکل معاملات مسکن شهر تهران در ماه شهریور را دارد. همچنین واحدهایی که میانگین کل قیمت آنان ۳۰۰ تا ۴۰۰٫۵ میلیون تومان بوده در ماه شهریور بیشترین متقاضی را برای خرید داشته است. سهم واحدهایی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰٫۵ میلیون تومان حدود ۱۵٫۶ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده است.

اوضاع ۶ ماهه

بانک مرکزی همچنین آمار مسکن مربوط به ۶ ماهه ابتدایی امسال را منتشر کرده است که بر اساس آن تعداد معاملات مسکن در ۶ ماه ابتدایی امسال معادل ۳۲٫۴ هزار واحد مسکونی است. به این ترتیب تعداد معاملات ۶ ماهه مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶٫۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین میانگین قیمت ۶ ماهه مسکن در شهر تهران معادل ۱۲٫۷ میلیون تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸٫۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش اجاره بها

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریورماه سال‌جاری حاکی از رشد اجاره بها است که این رشد به ترتیب معادل ۳۱٫۴ و ۲۹٫۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.