پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ۸تا ۱۱ مهر ۹۸

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب

زمان برگزاری : ۸ تا ۱۱ مهر ۹۸

محل برگزاری : تهران – محل برگزاری نمایشگاه های تهران

photo_2019-09-01_11-42-18