هجدهیمن نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ۲۹مهر تا ۲آبان ۹۸

هجدهیمن نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

زمان برگزاری : ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۹۸

محل برگزاری : تهران محل دائمی نمایشگا های بین المللی

ساعت بازدید : ۹ تا ۱۷

تاسیسات تهران