هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی گرمایشی ۲۴تا ۲۷ دی۹۸ اصفهان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی گرمایشی

زمان برگزاری : ۲۴تا ۲۷ دی۹۸

محل برگزاری : اصفهان – پل تاریخی شهرستان

ساعت بازدید : ۱۵ تا ۲۱

نمایشگاه های ساختمانی