دومین نمایشگاه مسکن و شهرسازی ۱۲ تا ۱۴ آبان ۹۸

دومین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری 

زمان برگزاری : ۱۲ تا ۱۴ آبان ۹۸

محل برگزاری : مرکز برگزاری نمایشگاه های مصلای تهران 

postermaskan-2