هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ۲۹مهر الی ۲ آبان اراک

 

 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ۲۹مهر الی ۲ آبان اراک

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی در شهر اراک برگزار میگردد

که بسیاری  از شرکت های مطرح داخلی دستاورد های جدید خود را به نمایش عموم میگذارند . نشریه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان حامی رسانه ای حضور خواهد داشت

نمایشگاه های ساختمانی