بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، مصالح، معماری۱۸ الی ۲۱مهر اصفهان

 

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، مصالح، معماری۱۸ الی ۲۱مهر اصفهان برگزار میگردد

که بسیاری  از شرکت های مطرح داخلی دستاورد های جدید خود را به نمایش عموم میگذارند . نشریه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان حامی رسانه ای حضور خواهد داشت

ساختمان اصفهان مهر98