نخستین ایونت دکوراسیون داخلی LUXE HOME نیاوران تهران ۲۲تا۲۳ مرداد ۹۸

حضور و توزیع ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات در نخستین اینونت  دکوراسیون داخلی LUXE HOME نیاوران تهران ۲۲اای۲۳ مرداد ۹۸ که  حوزه دکوراسیون داخلی است که در آن محصولات طراحی و دکوراسیون داخلی عرضه می گردد.

دکوراسیون داخلی نیاوران: تهران پایتخت خانه‌های لوکس و گران، شاید این جمله باور بسیاری باشد و باید در جواب آن گفت که واقعا همین طور است در میان شلوغی این شهر خانه های بسیار لوکس باقیمت های عجیب و سرسام آور جای گرفته است. از کوچه پس کوچه های الهیه و نیاورانگرفته تا خیابان فرمانیه. گرانترین خانه‌هی تهران، ساختمانهایی بسیار زیبا و لوکس که دارای معماری و طراحی داخلی  فوق العاده ای هستند که چشمان بیننده را به خود خیره میکنند.