۲۲ومین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام (۲۵الی۲۷تیر) هتل پارسیان

۲۲ومین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام (۲۵الی۲۷تیر) هتل پارسیان آزادی . ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به عنوان حامی رسانه ای اجلاس
تیراژ ۲۰هزار نسخه در ماه توزیع هدفمند به سازندگان توسط پست رایگان. توزیع رایگان در نمایشگاههای صنعت ساختمان

photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۷_۱۶-۵۰-۵۵