نمایشگاه بین‌المللی سنگهای تزئینی، ماشین آلات و صنایع وابسته (۱۸_۲۱تیرماه ۹۸)

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگهای تزئینی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران غرفه اختصاصی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات جهت توزیع رایگان(۱۸_۲۱تیرماه ۹۸)

تیراژ ۲۰هزار نسخه در ماه توزیع  هدفمند به سازندگان توسط پست رایگان. توزیع رایگان در نمایشگاههای صنعت ساختمان

photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۳_۲۲-۲۶-۱۳