افزایش اجاره‌ بهاء

افزایش اجاره‌ بهاء

با شروع سال جدید و نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجرین، صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد وضعیت قیمتی بازار اجاره داغ شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران

املاک، در پاسخ به میزان افزایش نرخ اجاره‌بهاء و اینکه آیا این افزایش متناسب با افزایش قیمت مسکن خواهد بود یا خیر اینگونه پاسخ داده می‌دهد که ” بدیهی است که قیمت اجاره‌بهاء تحت تاثیر قیمت و ارزش

خانه است ولی میزان افزایش الزاما اجاره‌بهاء تابع قیمت مسکن نیست.

عقبایی در ادامه اضافه کرده می‌کند که وضعیت تعیین نرخ اجاره بها به قدرت پرداخت اقساط توسط مستأجران نیز برمی‌گردد پس قدرت بازپرداخت مستأجران در تعیین نرخ اجاره بها اثرگذار است.

برخی مالکین با مقایسه قیمت ملکشان در سال ۹۷ و سال جدید اینگونه استنباط می‌کنند که چون قیمت ملک از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان رسیده است پس اجاره‌بهاء نیز باید با همین تناسب رشد کند. این

چفرض در عمل امکان‌پذیر نیست زیراکه ظرفیت پرداخت اجاره خانه توسط مستأجرین ظرفیت محدود و مشخصی است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کند که نرخ اجاره‌بهاء ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد ولی از مؤجران درخواست دارد که افزایش ۱۰ درصدی را برای اجاره‌بهاء ملک خود در نظر بگیرند.

اگر چه فصل نقل و انتقالات از خرداد ماه شروع می‌شود و هرگونه تغییر و تحول قیمتی در این ماه بیشتر خود را نشان خواهد داد، ولی پیش‌بینی می‌شود که سقف رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ بیشتر از ۳۰

درصد نخواهد بود چرا که مستأجران توانایی پرداخت اجاره ماهانه را بیش از این عدد نخواهند داشت به همین دلیل اگر چنین پیشنهادی از سوی مؤجران به مستأجران داده شود قطعاً واحد مسکونی آنها خالی

خواهد ماند.