رای گیری چهره راه و ساختمان

رای گیری چهره راه و ساختمان دربین روسای سایر استان ها

🔰🏢🏗  ریاست محبوب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با مجموع آرای شما جامعه بزرگ مهندسی ساختمان استان تهران

تاکنون درصدر سامانه رای گیری چهره راه و ساختمان دربین روسای سایر استان ها قرارگرفته است.

📲 ارسال کد۲۳۱ مهندس محمد طاهری به شماره ۱۰۰۰۶۶۵۳
📱از طریق سامانه تلگرامی http://t.me/topiran_bot