همایش روز مهندس

همایش روز مهندس

به گزارش خبرنگار اعزامی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات به مناسبت هفته مهندس نظام مهندسی تهران جشنهایی را در سالن همایشهای وزارت کشور و سالن همایشهای وزنه برداری تهران بصورت با شکوهی برگزار کرد.در این همایش مهندسین ساختمان عضو نظام مهندسی تهران که حدود دو هزار نفر بود شرکت داشتند.

محمد طاهری ریاست محترم سازمان نظام مهندسی تهران بعد از خیر مقدم و تبریک روز مهندس در مورد استاندارد سازی ساختمانهای تهران و لزوم استفاده از متریالهای استاندارد تحت نظارت مهندسین ناظر به سخنرانی پرداختند، ایشان از زلزله اخیر شهر تهران یاد کردند که تعداد زیادی از شهروندان تهران شب را در ماشینهایشان به صبح رساندند ایشان افزودند بعد از این رویداد مردم تهران به اهمیت ساختمانهای مهندسی ساز و ایمن پی بردند که مهندسین نقش امنیت روانی کشور را بر عهده دارند که مهندسی در کشورمان ایران قدمتی پنج هزار ساله دارد.

در ادامه از مشکلات مهندسین در سال پیش رو که عدم افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی است در حضور وزیر راه و شهرسازی صحبت کردند و از جناب وزیر درخواست کردند طبق بالا رفتن تورم در کشور به زودی شاهد افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی باشیم.

وزیر راه و شهرسازی نیز از مهمانهای این نشست بود ایشان از عدالت در توزیع کار میان مهندسین و تنظیم تعرفه مناسب با شرایط منطقه گفتند که برای ساماندهی این موضوع از اختیاراتی داریم استفاده میکنیم ایشان فرمودند تعرفه باید تابع ضوابط و مقرراتی باشد و با نقش آفرینی که خود سازمان نظام مهندسی در هر استان انجام خواهد داد باید تعرفه ها را تنظیم کرد و نباید به گونه ای باشد که گفته شود قیمتها افزایش پیدا کرده اما تعرفهد ها ثابت مانه است. شهردار تهران ،اعزای هیپت مدیبره سازمان نظام مهندسی ، و دبیر سازمان از دیگر مهمانهای این جشن بودند.

شرکت تیرچه پاسارگاد به مدیریت جناب آقای هراتی به عنوان حامی مالی این جشنها حضور داشتند.

جناب هراتی مدیرعامل شرکت تیرچه پاسارگاد نکاتی را برای اجباری شدن بصورت قانون برای استفلده از متریالهای استاندارد و با کیفیت در ساختمانها سخنانی را اراپه نمودند و افزودند شهروندان حقشان است که بدانند ساختمانی که در آن سکونت دارند از متریال استاندارد استفاده شده که فاجه ای که برای ساختمانهای حتی نوساز در زلزله رخ میدهد دیگر تکرار نشود.