نمایشگاه صنعت ساختمان قزوين(۳۰بهمن الی ۳ اسفند ۱۳۹۷)

غرفه اختصاصی ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات، توزیع رایگان در نمایشگاه صنعت ساختمان ، تاسیسات ، کاشی سرامیک ، در و پنجره قزوين(۳۰بهمن الی ۳ اسفند ۱۳۹۷)