دهمین نمایشگاه بین المللی بتن،سیمان،قیر،آسفالت(۲۳ الی ۲۷ بهمن ۹۷)

غرفه اختصاصی جهت پخش رایگان ماهنامه بازار ساختمان در دهمین نمایشگاه بین المللی بتن،سیما،قیر،آسفالت،عایقها و صنایع وابسته تهران همزمان با نمایشگاه بین المللی شیشه صنعت ساختمان تهران (۲۳_۲۷بهمن۱۳۹۷)