نمایشگاه بین المللی مسکن شهرسازی (۲۳_۲۵ دی ماه ۹۷)

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن،شهرسازی وباز آفرینی شهری در تاریخ ۲۳_۲۵ دی ماه ۹۷ توزیع و پخش ماهنامه بازار ساختمان و تاسیسات برگزار گردید

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز مسکن , شهرسازی و باز آفرینی شهری است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد