صبابورد (فایبر سمنت بورد )

صبابورد (فایبر سمنت بورد )

مصالح ساختمانی

مزایای استفاده از فایبر سمنت عبارتند از :

قابل استفاده در سازه هایی با سسکلت فلزی سبک

حذف گچ و خاک و گچ کاری

ایجاد ساخت و ساز خشک بدون نیاز به ملات

عدم وجود نخاله های ساختمانی و آوار

امکان سهولت اجرای  تاسیسات مکانیکی و برقی

 

مهندس بشیری : ۰۹۱۲۶۰۰۲۲۸  – ۰۹۱۲۵۲۰۱۱۷۹

دفتر فروش :     ۶۶۲۵۹۵۲۷ –  ۰۲۱۶۶۲۵۹۵۲۶