نمایشگاه چاپ وبسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران( ۲۲الی ۲۵ آذر۹۷)

حضور و پخش رایگان ماهنامه بازارساختمان و تاسیسات در بیست وپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران
۲۲الی ۲۵ آذر۹۷