چهاردهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز(۲۲الی ۲۵ آبان ۹۷)

چهاردهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک و سنگ های تزیینی شیراز ۲۲ تا ۲۵ آبان ۸۷ در محل نمایشگاه های بین المللی شیراز  با حضور فعالان این حوزه برگزار شد

نشریه بازار ساختمان و تاسیسات همانند دوره های قبلی پخش رایگان  نشریه و پوشش خبری گسترده حضور داشت

نمایشگاه های ساختمانی   نمایشگاه های ساختمانی    نمایشگاه های ساختمانی