چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم (۶الی ۹ آذر ۹۷ )

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان قم (۶الی ۹ آذر ۹۷ ) آغاز به کار کرد . در این نمایشگاه بسیاری از شرکت های داخلی  و خارجی آخرین دستاورد های خود را در معرض نمایش گذاشتن

نشریه بازار ساختمان و تاسیسات با غرفه اختصاصی و پخش رایگان نشریه و پوشش خبری گسترده حضور پیدا کرد

نمایشگاه های ساختمانی   نمایشگاه های ساختمانی نمایشگاه های ساختمانی