نمایشگاه بین المللی معدن، ساختمان، صنایع وابسته( ۱۲ الی ۱۴ مهر ۹۷ )

نمایشگاه بین المللی معدن، ساختمان، صنایع وابسته با کشور های اسلامی بوستان گفتگو تهران ۹۷ اولین دوره، در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ مهر ماه ۹۷ برگزارگردید

محل برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن، ساختمان، صنایع وابسته: محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران(بوستان گفتگو) با حضور نشریه بازار ساختمان و تاسیسات
آدرس: بزرگراه چمران جنوب ، نرسیده به تقاطع پل نصرنمایشگاه های ساختمانی