دهمین همایش ملی قیر و آسفالت(۲۲الی ۲۳آبان ۹۷)

دهمین نمايشگاه و همایش قیر ، آسفالت و صنایع وابسته تهرام ۲۲و۲۳آبان ماه ۱۳۹۷ مرکز تحقیقات مسکن و راه و شهرسازي باحضور فعال نشریه بازار ساختمان و تاسیسات برگزار شد

نمایشگاه های ساختمانی نمایشگاه های ساختمانی