ساختمان های پارسیان (دومین گردهمایی ساختمان های پارسیان (۲۹ مرداد ۹۷)

حضوروپخش رایگان ماهنامه بازارساختمان وتاسیسات درنمایشگاه دومین گردهمایی ساختمان های پارسیان باحضور برترین برندهای لوکس صنعت ساختمان(دانشگاه شهید بهشتی ۲۹مرداد۹۷)

نمایشگاه های ساختمانی