نمایشگاه ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد (۲۹ خرداد الی ۲ تیر ۹۷)

نمایشگاه ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد(۲۹ خرداد الی ۲ تیر ۹۷) 

به گزارش خبرنگار بازار ساختمان و تاسیسات ،بیست و یکمین دوره از نمایشگاه ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد در ۲۹ خرداد تا ۲ تا تیر با حضور فعالان در این عرصه  در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد به کار خود ادامه داد، نشریه بازار ساختمان و تاسیسات کما فی السابق در این رویداد حضور داشت