نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران(۱۶الی ۱۹ اردیبهشت ۹۷)

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهراندر تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار شد.

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران
آدرس: تهران، بزرگراه چمران

نشریه بازار ساختمانو تاسیسات در این دوره از نمایشگاه های بین المللی نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی  تهران با پوشش خبری گسترده و پخش رایگان نشریه حضور فعال داشت

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران با حضور شرکت های داخلی و خارجی به مدت ۴ روز برگزار شد