نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه (۲۸الی ۳۱تیر۹۷)

نمایشگاه بین المللی سنگ های تزیینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

اطلاعات برگزاری :

اریخ شروع:
سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ (۰۷/۱۰/۲۰۱۸)
تاریخ پایان:
جمعه ۹۷/۰۴/۲۲ (۰۷/۱۳/۲۰۱۸)
زمان بازدید:
۱۰ الی ۱۸
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
۰۲۱-۲۲۳۹۷۵۴۰
فکس:
۰۲۱-۲۲۳۹۶۹۸۴