ساخت و ساز ساختمان

در شرایطی که حال ساخت و ساز ساختمان در کشور مناسب نیست و سازندگان کمتر می توانند مسکن بسازند و به واسطه آن نظارتی از سوی اعضای نظام مهندسی ساختمان صورت نمی گیرد و رکود در این

حرفه مشهود است اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان ها در جریزه کیش گرد هم آمدند و براساس گزارش سایت این سازمان نتیجه این اجلاس پر هزینه می توانست از طریق یک کنفرانس

ویدیویی و یا یک گزارش ارسالی به استان ها اعلام شود.این گزارش قصد ندارد هزینه های مشخص نظیر هتل و پرواز هوایی و …. را بر شمارد و جمع بندی آن را به افکار عمومی می سپارد اما شورای مرکزی نظام

مهندسی ساختمان می تواند به صورت مکتوب هزینه های این جلسه دو روزه را به جامعه نظام مهندسی ساختمان اعلام نماید

 

thumb_35