مسکن : تحریم در بازار مسکن

  مسکن :تحریم در بازار مسکن ، بازار مسکن ۵ سال در رکود سنگینی بسر برد از سال ۹۲ تا ۹قیمت مسکن  نه تنها افزایش نداشت بلکه به نسبت قیمت‌های ثابت حدود ۳۰ درصد افت قیمت را ثبت کرد.با زمزمه‌های احتمال خروج

امریکا از برجام وبازگشت تحریم‌ها و تأثیر آن بر قیمت ارز، بازار مسکن تقریباً جزو نخستین بازارهایی بود که به آن واکنش نشان داد و قیمت از اواخر پائیز ۹۶ جهشی بی‌بازگشت و با شیب بسیار تندی را شروع کرد طوری که بر اساس آخرین

آمار رسمی قیمتهر متر مربع مسکن در شهر تهران  در آخر شهریور بیش از ۷۰ درصد نسبت به شهریور ۹۶ رسید.

برنامه دولت این بود که بعد از ۵ سال خروج مسکن از رکود با کمترین جهش قیمتی و هیجان کاذب باشد. سال ۹۶ با سررسید پرداخت نخستین تسهیلات جدید مسکن مانند صندوق پس‌انداز یکم بازار آرام آرام جان می‌گرفت و تقاضا و

عرضه شرایط عادی را پشت سر می‌گذاشت تقاضای خرید مسکن از نیمه سال ۹۵ به تدریج وارد بازار معاملات شد و از اواسط سال ۹۶، بعد از برگزاری انتخابات، افزایش چشمگیری پیدا کرد.وقتی از پائیز سال گذشته مسیر قیمت

مسکن صعودیشد کارشناسان آن را طبعی و نتیجه ۵ سال رکود ارزیابی کردند؛ به زعم آنان بازار مسکن بعد از چند سال رکود ظرفیت افزایش قیمت را داشت آنها با این استدلال که چون نهاده های تولید مسکن داخلی است و ربطی به قیمت

دلار ندارد بهاین نتیجه رسیدند که نمی‌شود افزایش قیمت مسکن را که تا آخرین ماه سال ادامه داشت  به نوسانات دلار ربط داد.