رکود مسکن ( ورود مسکن به فاز رکود تورمی)

 رکود مسکن ( ورود مسکن به فاز رکود تورمی)

مدیر علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر اینکه پیش‌بینی ساخت ۹۰۰ هزار مسکن در سال در طرح جامع مسکن می‌تواند تغییر کند اما سیاست‌ها همان است، گفت: مسکن وارد رکود تورمی شده است.

 

فردین یزدانی در پاسخ به این سوال که در طرح جامع مسکن که تدوین کرده‌اید پیش‌بینی شده است که سالانه در کشور ۹۰۰ هزار مسکن تولید شود آیا این پیش‌‌بینی بیش از حد دور از واقعیت نبود، گفت:
پیش‌بینی ساخت سالانه ۹۰۰ هزار مسکن به صورت کلی است و شاید تغییر کند اما سیاست‌ها و برنامه‌های تولید مسکن همان است که در طرح جامع مسکن  تدوین و اعلام شده است.

 بعید است مسکن از رکود تورمی خارج شود

یزدانی در پاسخ به این سوال که با توجه به نوسانات قیمت ارز  آیا می‌توان وضعیت آینده مسکن را پیش‌بینی کرد، اظهارداشت: وضعیت بازار مسکن متناسب با افزایش قیمت  ارز و هزینه تمام شده ساخت

و ساز رشد کرده است.

وی افزود: بازار مسکن در وضعیت خوبی نیست و وارد رکود تورمی شده است و بعید است از این حالت خارج شود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: اگر بازار ارز ثبات پیدا کند می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن دچار ثبات خواهد شد و چون نوسانات شدیدی در اقتصاد ایران  وجود دارد نمی‌توان پیش‌بینی یک سال آینده از

بازار مسکن را داشت.

یزدانی در خصوص اینکه آیا بازار مسکن کشش افزایش قیمت دارد، گفت: بازار مسکن کششرشد  قیمت ندارد و کاهش معاملات مسکن گواهی این موضوع است که قیمت مسکن  دیگر نمی‌تواند بیش از

این افزایش یابد.