بانک مسکن (رونق صنعت ساختمان و توسعه ساخت و ساز )

بانک مسکن  (رونق صنعت ساختمان و توسعه ساخت و ساز )

به اهمیت توسعه ساخت و ساز و رونق صنعت ساختمان، جلسه ای با حضور مدیر شعب استان ، مدیر کل راه و شهرسازی، معاون شهر سازی

و معماری شهرداری مشهد، معاون اقتصادی شهرداری، معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان و رییس انجمن انبوه سازان استان در محل

ساختمان انجمن انبوه سازان برگزارشد.

در این جلسه اخوان مدیر کل راه و شهرسازی، اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی با تمام توانو پتانسیل خود آماده همکاری و تلاش در جهت

رونق صنعت ساختمان در استان می باشد و بانک مسکن یکی از ارکان اصلی و بانک عامل این اقدام استانی می باشد.

در ادامه جلسه حسین نژاد معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، اسدی معاون سازمان نظام مهندسی ساختمان و پژوم رییس انجمن

انبوه سازان استان با تأکید بر کارگروهی و مشارکتی توسط عوامل مؤثر بر رونق صنعت ساختمان در استان، اظهارداشتند : بانک مسکن می تواند

با طرح ها و انواع خدمات خود تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف این طرح داشته باشد.

سپس خطیب زاده مدیر شعب استان، اظهار داشت : بانک مسکن نگاه ویژه ای به سازندگان متخصص داشته و در سقف تسهیلات پرداختی این مهم

به وضوح قابل رویت می باشد. همچنین بانک مسکن آمادگی کامل جهت پرداخت تسهیلات در بخش خرید و ساخت مسکن به روش های مختلف حتی

با نرخ ۶% را نیز دارد.