کاهش قیمت سکه(کاهش نرخ سکه ونقش بانک مرکزی )

کاهش قیمت سکه (کاهش نرخ سکه ونقش بانک مرکزی )رییس کمیسیون تخصصیطلا و جواهر  از تاثیر اقدامات بانک مرکزی برکاهش قیمت سکه خبر داد.

محمد کشتی آرای درباره کاهش قیمت سکه و طلا در روز های اخیر ، اظهار داشت: با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی و تامین ارز مورد نیاز بازار، قیمت ها رو به

کاهش است. وی افزود: در همین راستا و از آنجایی که قیمت سکه متاثر از قیمت ارز است، طی روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت در این بازار هستیم.

رییس کمیسیون تخصصی طلاو جواهر درباره پیش بینی روند قیمت سکه طی روزهای آتی، گفت: در حال حاضر امکان پیش بینی قیمت ها وجود ندارد و

در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، به طور حتم شاهد آرامش در بازار خواهیم بود.

به نوشته ایبِنا ،کشتی آرای درباره تاثیر مذاکرات روند آستانه بر قیمت سکه و همچنین شروع ماه محرم، گفت: برای اظهار نظر درباره تاثیر این مذاکرات بر

 قیمت سکه و طلا زود است و ایام سوگواری ماه محرم نیز تا به امروز نیز تاثیری بر بازار نداشته است.