قیمت مسکن در سال ۹۷:پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۷

قیمت مسکن در سال ۹۷:پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۷

مسکن در پیچ و خم نوسانات ارزی در سال ۹۶، و نیز عدم توازن عرضه و تقاضا مسیر پرحبابی را از حیث قیمت در سال ۹۶ تجربه کرد که پیش بینی می شود

در صورت بی توجهی دولت به این مولفه ها این روند در سال ۹۷ نیز ادامه پیدا میکند .

در اوایل دی ماه تا پایان بهمن ماه ۹۶ نوسانات نرخ ارز بازار مسکن را تحت الشعاع قرار داده و باعث رشد قیمت ها بیش از نرخ تورم و حتی تا مرز ۲۰ درصد هم شد اما نکته جالب این است که همزمان

با تعدیل نرخ ارز در کشور حباب ایجاد شده در بخش مسکن نیز کاهش نیافت که این موضوع نگرانی بسیاری از متخصصان امر را ایجاد کرد؛ به گونه ای که زمزمه رشد قیمت ها در سال ۹۷ نیز با ادامه این

روند شنیده می شود.

نکته مهم در اظهارات کارشناسان بازار مسکن که به زیاد شنیده می شود ضرورت توجه دولت به افزایش ساخت و ساز در کشور است زیرا تنها عاملی که می تواند تا حدودی به تنظیم نرخ ها در بازار مسکن

کمک کند کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا است زیرا به اعتقاد بسیاری از متخصصان امر هیچ دولتی موفق به تولید مسکن به میزان نیاز یک میلیون واحدی مسکن در طول سال نشده اند که این موضوع

عامل انباشت تقاضا و در نتیجه هجوم گرانی به بازار بوده است.  از  دیگر عواملی که تورم را در بخش مسکن در ماه های اخیر چند برابر کرده موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن است زیرا با رشد رقم تسهیلات

بازار خرید و فروش داغ شده و در نتیجه برخی دلالی و

سوداگرای ها به تورم در این حوزه دامن زده است.تعدیل نرخ سود بانکی فاکتور مهم دیگری بود که در سال ۹۶ حباب نرخ مسکن را بزرگ کرد زیرا به علت ناتوانی دولت و مسئولان امر در تنظیم بازارهای موازی

مسکن در زمان تعدیل نرخ سود بانکی نتوانستیم مکانیزمی را برای جذب سرمایه های مردم تعریف کنیم از این رو تعدیل صرف نرخ سود بدون ایجاد مشوق هایی برای سرمایه گذاری مردم در بورس، صنعت و یا

تولید معضلات بسیاری را ایجاد کرد زیرا پول های آزاد شده از شبکه بانکی وارد بازار مسکن، ارز و سکه شده و سردرگمی را برای پول های سردرگم ایجاد کرد.