افتتاحیه فاز ۴ گروه کارخانجات آذرخش حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم افتتاحیه فاز ۴ گروه کارخانجات آذرخش و اهدای عنوان پدر صنعت تولید نوین آجر

نمایشگاه های ساختمانی

افتتاحیه فاز ۴ گروه کارخانجات آذرخش
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم افتتاحیه فاز ۴ گروه کارخانجات آذرخش و اهدای عنوان پدر صنعت تولید نوین آجر

افتتاحیه فاز ۴ گروه کارخانجات آذرخش
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم افتتاحیه فاز ۴ گروه کارخانجات آذرخش و اهدای عنوان پدر صنعت تولید نوین آجر

Both comments and trackbacks are currently closed.