قیمت مسکن (رشد قیمت مسکن)

رشد ۸٫۲ درصدی قیمت مسکن تهران 

ساختمان, دکوراسیون, همایش, نمایشگاه, ساخت و ساز, معماری, راه و شهر سازی, تاسیسات و برق, مصالح ساختمانی, نشریه بازار ساختمان و تاسیسات

 

در ۱۰ ماه منتهی به بهمن ماه سال گذشته ۱۳۶ هزار و ۱۸۱ مبایعه نامه در شهر تهران ثبت شد، در مدت مشابه امسال ۱۵۳ هزار و ۱۹۱ فقره مبایعه
نامه ثبت شده که نشان دهنده رشد ۱۲٫۵درصدی است.
متوسط قیمت واحد مسکونی در باره ابتدای سال ۹۵ تا پایان دیماه همان سال ۴ میلیون و ۳۴۴هزار تومان بود که با رشد ۸٫۲درصدی در ۱۰ نخست
امسال به ۴ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسیده است.
همچنین در۱۰ماه نخست سال گذشته ۵۰۲هزار میلیارد ریال حجم مبایعه نامه ها بوده که در ۱۰ ماه امسال با رشد ۳۰٫۴ درصدی به ۶۵۴هزار میلیارد ریال
افزایش یافته است.
تعداد واحدهای مسکونی در پروانه ساختمانی طی ۱۰ ماه نخست سال ۹۵ بالغ بر ۴۷ هزار و ۵۶۰ فقره بوده که با ۵٫۴ درصد رشد به ۵۰هزار و ۱۰۸ فقره
در ۱۰ ماه امسال افزایش یافته است.