پلاسکو :گزارش های بی سرانجام یک حادثه ملی

پلاسکو :گزارش های بی سرانجام یک حادثه ملی

پلاسکو نماد ساختمان های بلندمرتبه در پایتخت

*حمزه شکیب استاد دانشگاه و مسئول کمیته تخصصی گزارش پلاسکو: طراحی و ساخت ساختمان پلاسکو در دهه ۴۰ شمسی

انجام شد و براساس سیستم سازه ای تیوب احداث شده که سیستمی بود که در دنیا تازه ابداع شده بود و به فاصله کمی، این ساختمان

با همین سیستم در تهران احداث شد و بیشتر کارایی تجاری-  اداری داشت.

پلاسکو را می توان نماد ساختمان های بلندمرتبه در تهران دانست. این ساختمان که دارای کاربری اداری- تجاری بود به مرور زمان تغییر

وضعیت داده و تبدیل به کارگاه های تولیدی شده بود. وقتی کمیته عمران شورای شهر تهران مأموریت بررسی این حادثه را به ما داد

کمیته ملی نیز از سوی رئیس جمهور برای بررسی این حادثه تشکیل شده بود. کمیته دولتی برای بررسی این حادثه از سبک سوال و

جواب استفاده کرده و کمیته تخصصی تمرکز خود را بر روی بحث های علمی گذاشت.

بعداز فرو ریختن ساختمان پلاسکو، نهادهای مختلفی درخصوص ابعاد این حادثه گزاش تهیه کردنداما می توان گفت بیشتر

نتایج این گزارش ها، عملیاتی نشد و آتش پلاسکو برای مدیران وتصمیم گیران زود خاموش شد.

در ۳۰ دی ماه سال ۹۵ ساختمان پلاسکو فروریخت ساختمان ۵۴ ساله ای که نمادی از آغاز دورانیاز مدرن شدن، شهرسازی و

معماری و حتی استواری سازه های مدرن در ایران بود. یک سال از این حادثه گذشته است اما عبرت هاییکه باید از این اتفاق بزرگ می گرفتیم،

نگرفتیم. گزارش های زیادی پس از این حادثه تهیه شد اما هیچ کدام از دستاوردهای این گزارش هاعملیاتی نشده است.

حمزه شکیب مسئول تیم کمیته تخصصی بررسی فنی مدیریتی و حقوقی حادثه پلاسکو و اقبال شاکری که در زمان وقوع این حادثه

رئیس کمیته عمران شورای شهر بود در نشستی در خبرگزاری مهر این حادثه را بازخوانی کرده و در خصوص برنامه هایی که باید در آینده

برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه هایی انجام دهیم سخن گفتند.

اگر آتش سوزی زودتر گزارش می شد

شاکری با اشاره به تلفنی که آتش سوزی در پلاسکو را اطلاع رسانی کرده بود گفت: این تلفن را بارها شنیدیم به نظر می آید

زمانی به آتش نشانی تماس گرفته شده که حریق گسترش پیدا کرده است و اگر این تماس زودتر گرفته می شد شاید دامنه

آن این قدر گسترش پیدا نمی کرد. دو کارگری که به علت استفاده ناصحیح از برق و بارگذاری بالا بر روی سیستم برقی سبب

آتش سوزی شده، ابتدا تلاش کردند خودشان آتش را خاموش کنند این را از لحن تلفن زنندگان که اعلام می کردند

«تو را به حضرت ابوالفضل کاری بکنید همه جا آتش گرفته است» می توان فهمید.

وی افزود: اقدامات اولیه برای مهار آتش انجام شده اما به دلیل اینکه بهره بردار سقف های کاذبی برای انبار در واحدها زده بود که

آتش از حد سقف ها دوباره گسترش پیدا کرده و آتش نشان ها از عمق این سقف های کاذب اطلاعی نداشتند به اطفای حریق

دست می زدند اما متأسفانه فرصت خروج پیدا نمی کنند و سبب می شود چنین حادثه سنگینی در کشور رقم بخورد.

بهترین عملکرد را در حادثه پلاسکو، آتش نشانی داشت

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بهترین عملکرد را در این بحران سازمان آتش نشانی داشت، اظهار داشت: قبل از ایجاد این حادثه، ده ها

بار از سوی آتش نشانی در خصوص ایمنی به این سازمان تذکرهای لازم داده شده بود و شاید به جز سهل انگاری آن دو کارگر، بی توجهی

ارگان ها و سازمان های مرتبط و مالک ساختمان به موضوع عمومی در ایجاد این حادثه نقش داشت که باید از آن درس بگیریم و در پیشگیری

تأکید بیشتری داشته باشیم و عدم ایمنی ساختمان های بزرگ را کنترل کنیم.

هنوز از بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ابهام زدایی نشده است

*اقبال شاکری: طی این یک سال گذشته هنوز در خصوص بند ۱۴ ماده ۵۵ که در زمان حادثه پلاسکو مورد اختلاف نظر بود ابهام زدایی نشده،

تجهیزات آتش نشانی که در این حادثه خسارت دیده به گفته یکی از اعضای کنونی شورای شهر هنوز تامین نشده است. به نظر می آید باید

در حوزه نگهداری ساختمان های قدیمی تامین تجهیزات آتش نشانی و ورود دادستانی به موضوع پلمب ساختمان های عمومی خطرآفرین کار جدی تری کرد.