کنفرانس عمران (فراخوان کنفرانس عمران ،معماری وشهرسازی کشورهای جهان اسلام)

فراخوان کنفرانس عمران ،معماری وشهرسازی کشورهای جهان اسلام

کنفرانس «عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام» اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

نابر این گزارش، محورهاي این همایش به شرح ذیل اعلام شده است:

۱٫مهندسی عمران

۲٫مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي

۳٫مهندسی معماری و توسعه پایدار

۴٫مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری

۵٫اقتصاد و مدیریت شهری

۶٫مدیریت و برنامه ریزی شهری

۷٫مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار

۸٫معماری و گرافیک

۹٫مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری

۱۰٫منظر شهري پايدار و توسعه

۱۱٫روانشناسی و جامعه شناسی شهری

۱۲٫نانو تکنولوژی و توسعه پایدار

۱۳٫مرمت بافت ها و آثار تاریخی

این همایش از سوی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تبریز با همکاری دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه جامع

علمی کاربردی برگزار می شود.