بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران ۹۶

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران ۹۶

59001402


بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته و ماشین آلات وابسته

تاریخ برگزاری : ۹۶/۰۹/۲۲ الی ۹۶/۰۹/۲۵

مکان بزگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران

زمان بازدید : ۹ ال ۱۷