مسکن مهر : برای ساخت و ساز در کشور باید عزای عمومی اعلام کنیم/جان انسانها در ایران مهم نیست

مسکن مهر  : برای ساخت و ساز در کشور باید عزای عمومی اعلام کنیم‚ جان انسان ها در ایران مهم نیست

 

محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخریب گسترده واحدهای نوساز به ویژه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه تصریح کرد:

زمانی که به نظرات کارشناسی و فنی توجهی صورت نگیرد و مراکز پژوهش‌های کشور فقیرترین نهادهای کشور محسوب شوند، توقعی بیشتر از این نمی‌توان داشت؛ بنابراین در صورت برخورد با مسببان هم هیچ اتفاقی روی نخواهد داد زیرا جان انسان مهم نیست.

آنچه بیش از سایر موارد سبب تأسف در این رابطه شد

65908_323فروریختن ساختمان‌های مربوط به مسکن مهر یعنی طرحی که در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد، برای خانه‌دار کردن قشرهای کم‌درآمد شروعشد، بود. خانه‌های ساخته‌شده در این طرح عموماً در حاشیهٔ شهرها قرارگرفته‌اند که به دلیل عدم آینده‌نگری برای امکاناتی مانند آب، برق، گازو تلفن بسیار موردنقد قرار گرفت.

علاوه براین ازآنجاکه هزینه تمام‌شده این خانه‌ها برای خریداران بسیارکمتر از توقعی که در جامعه وجود دارد، بود اولین سؤال پیش‌آمده کیفیتمصالح به‌کاربرده در آن است. پیش از روی دادن زلزله در غرب کشور نیز خبرهای نگران‌کننده‌ای از این مسئله در اخبار انتشار یافت، اما هیچ  چاره‌ای حتی پس از اتمام دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مدنظر قرار نگرفت.
کسانی که در مساکن مهر سکنی گزیده‌اند از ضعیف‌ترین اقشار جامعه کشور محسوب می‌شوند که شاید تمام زندگی خود را صرفاً به امید خانه‌دار شدن هزینه کرده‌اند و اکنون‌که زلزله‌ای تمام زندگی آن‌ها را از بین برده، لازم است تا مسببان آن به توضیحات لازم بپردازند و درصدد جبران این خسارت‌ها برآیند.

خسارت های زلزله برای مسکن مهر

خسارت‌های حادثه زلزله یکشنبه‌شب فراترازحد انتظار بود. بر اساس اخبار انتشاریافته تعدادی از بیمارهای یک بیمارستان در زیرآواردفن شدند، مدارس به دلیل نگرانی از احتمال تکرار زلزله و زیر آوار دانش آموزان به تعطیلی درآمد و مردم از ترس جان خود شب را در پارک‌ها و خیابان گذراندند.

دراین‌بین آنچه بیش از سایر موارد سبب تأسف در این رابطه شد فروریختن ساختمان‌های مربوط به مسکن مهر یعنی طرحی که در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد، برای خانه‌دار کردن قشرهای کم‌درآمد شروع شد، بود. خانه‌های ساخته‌شده در این طرح عموماً در حاشیهٔ شهرها قرارگرفته‌اند که به دلیل عدم آینده‌نگری برای امکاناتی مانند آب، برق، گاز و تلفن بسیار موردنقد قرار گرفت.
علاوه براین ازآنجاکه هزینه تمام‌شده این خانه‌ها برای خریداران بسیار کمتر از توقعی که در جامعه وجود دارد، بود اولین سؤال پیش‌آمده کیفیت مصالح به‌کاربرده در آن است. پیش از روی دادن زلزله در غرب کشور نیز خبرهای نگران‌کننده‌ای از این مسئله در اخبار انتشار یافت، اما هیچ چاره‌ای حتی پس از اتمام دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مدنظر قرار نگرفت.
نباید فراموش کرد عمدتاً کسانی که در مساکن مهر سکنی گزیده‌اند از ضعیف‌ترین اقشار جامعه کشور محسوب می‌شوند که شاید تمام زندگی خود را صرفاً به امید خانه‌دار شدن هزینه کرده‌اند و اکنون‌که زلزله‌ای تمام زندگی آن‌ها را از بین برده، لازم است تا مسببان آن به توضیحات لازم بپردازند و درصدد جبران این خسارت‌ها برآیند.