سازه های پیش تنیده بتنی :مزایا سازه های پیش تنیده بتنی در صنعت ساختمان

مزایای استفاده از سازه های  پیش تنیده بتنی در صنعت ساختمان :

 

پیش تنیدگی ایجاد یک تنش ثابت دائمی در یک عضو بتنی است که به اندازه لازم به طوری که اثر این تنش مقداری از تنش های ناشی

از بارها ی مرده و زنده در این عضو خنثی شده که مقاومت باربری آن افزایش یافته است .

استفاده از سیستم های پیش تنیده در ساخت و ساز موجب سهولت در طراحی پلان ها ‚نما‚فضای مناسب برای پارکیینگ ها ‚پارتیشن بندی مناسب

و قابلیت بهتر عبور لوله ها و ادوات تاسیساتی و همچنین امکان تغییزات و انعطاف در طراحی معماری می شود .

پیش تنیدگی  روشی برای مسلح کردن بتن با فولاد با مقاومت بالا می باشد .

با ایجاد فشار در اعضای بتنی در برابر بارهای وارد شده باعث مقاومت بیشتری میشود .

بتن پیش تنیده در مقایسه با بتن آرمه به علت نداشتن ترک و وزن کمتر ساختمان ها برتری بیشتری دارد .

مزایای اقتصادی : کاهش قابل ملاحضه د رآماتور و بتن مصرفی ‚ کم شدن هزینه سفت کاری و نازک کاری ‚نما و تاسیسات و افزایش طول عمر ساختمان .

مزایای سازه ای : دوام بالا ‚کنترل ترک ‚کنترل تغییر شکل ‚کاهش نیروی زلزله و مقاومت بیشتر در برابر زلزله و کاهش تیرهای بتنی و ضخامت دال ها

درجه پیش تنیدگی :

۱٫ تنش حداقل زیر بار سرویس صفر

۲٫مقدار کشش مجاز

۳٫مقاومت بتن

هدف طراحی  سازه های پیش تنیده ایجاد سازه های مقاوم ‚ جذاب و با دوام اقتادی می باشد .

سازه های پیش تنیده در صنعت وختمان و عمران بکار برده می شود .از جمله می توان به :

بلند مرتبه سازی ساختمان های اداری و مراکز آموزشی و مذهبی ‚پارکینک های طبقاتی و مراکز تجاری

انبارهای صنعتی و توزیع کالا و سالن های ورزشی و اسادیوم های و ساختمان های داروسازی و شیمیایی

نمونه هایی از چند سازه پیش تنیده بتنی

تقریبا ۵۰ درصد از پل ها از سازه های پیش تنیده ساخته می شوند .

انواع پل ها ی مختلف  با بتن پیش تنیده عبارتند از  پل های ساده رو گذر ‚شاه راه ها……